Menüü
Ostukorv

Privaatsustingimused

KORIKS-FIIBERI PRIVAATSUSTINGIMUSED

See on ülevaade, kuidas sinu isikuandmeid töödeldakse, kui külastad meie veebilehte www.koriks.ee, kontakteerud meiega veebivormi kaudu või sooritad oste meie e-poe keskkonnas.

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Koriks-Fiiber OÜ, registrikood 10959488, aadress Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Sooja tn 6, 76505 („KORIKS“, „meie“)

 1. Kuidas toimub andmete töötlemine?

KORIKS vastutab veebilehe külastamisega ja selle kaudu päringute esitamisega ning veebipoe ostudega seotud isikuandmete töötlemise ja turvalisuse eest.

Meie veebilehel on kasutusel veebiküpsised ehk cookie’d, mille eesmärgiks on: a) tehniliselt võimaldada veebilehe töö ja b) optimeerida veebilehe kasutust ja parandada selle kasutuskogemust. Veebiküpsiste osas saad valikuid teha oma veebilehitseja (brauseri) seadetes ja veebilehel küpsiste seadetes.

 1. Milliseid isikuandmeid töötleme ja miks?

Tegevus

Isikuandmed

Eesmärk

Töötlemise alus

Veebilehe külastaja poolt veebilehe kontaktivormile sisestatud isikuandmed

Ees- ja perekonnanimi, e-postiaadress, pöördumise sisu

Potentsiaalse kliendiga suhtlus

Leping (lepingueelsed läbirääkimised)

Ostuinfo säilitamine (e-poe ostuinfo või veebipoe väliselt sooritatud ostu info)

Ees- ja perekonnanimi, e-postiaadress, isikukood, ostetud kaup, ostu kuupäev ja kellaaeg, tasutud summa

Võimalike õigusvaidluste lahendamine

Õigustatud huvi

Maksehäirete päringud

Kehtivate maksehäirete andmed maksehäirete registris

Maksekäitumise hindamine arve alusel tasumisel pärast kauba kättesaamist, kui selline makseviis on võimaldatud

Õigustatud huvi

Raamatupidamislike dokumentide säilitamine

Tehingut tõendav dokumentatsioon

Raamatupidamise seadusest tulenevate kohustuste täitmine

Seadusest tulenev kohustus

Veebilehe ja veebipoe tehnilised veebiküpsised

Veebilehitseja tüüp, tehnilised küpsised, veateated

Veebilehe toimimine

Leping

Veebilehe külastaja veebikäitumine

Veebilehitseja tüüp, IP-aadress, veebilehe kasutuse üksikasjad

Veebilehe külastaja kasutusmugavuse optimeerimine

Õigustatud huvi


 1. Isikuandmete edastamine

Me ei avalda sinu isikuandmeid ega edasta neid kolmandatele osapooltele,  kui selleks ei ole lepingulisest suhtest otseselt tulenevat vajadust või seadusest tulenevat kohustust. Meie töötajatel on ligipääs sinu isikuandmetele mahus, mis on nende tööülesannete täitmiseks vajalik.

Me kasutame oma toodete müügiprotsessis teenusepakkujaid kliendile lisavõimaluste pakkumiseks ning müügiprotsessi toimimiseks. Teenusepakkujatel ei ole õigust kasutada sinu isikuandmeid muudel eesmärkidel ega säilitada kauem kui teenuse kohaseks pakkumiseks vajalik.

Need teenusepakkujad võivad asuda ka väljas pool Euroopa Liitu. See tähendab, et osa andmetest võib teatud juhtudel liikuda ka Euroopa Liidust välja. Sellistel juhtudel tagame, et andmete edastamine oleks kooskõlas kohalduvate andmekaitse reeglitega ja seadustega ning lepingulised, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed oleksid paigas.

Kui lahkud KORIKS-FIIBERI kodulehelt või sind suunatakse kolmanda osapoole veebilehele või rakendust kasutama, siis siin kirjeldatud privaatsusteave ja müügitingimused enam ei kehti. Meie ei vastuta teiste veebilehtede privaatsusteabe eest ja soovitame sellega tutvuda.

Kellega ja millisel eesmärgil me isikuandmeid võime jagada?

Vastuvõtjate kategooriad

Edastamise eesmärk

Tehnilised teenusepakkujad

Teeme koostööd teenusepakkujatega, kes pakuvad meie veebilehe toimimiseks vajalikke lisateenuseid. Samuti on meie koostööpartneriks veebipoe toimimiseks vajalikud tehniliste lahenduste ja nende turvalisuse pakkujad. Küsi meilt täpsemalt info@koriks.ee.

Maksehäirete kontrollimine

Kehtivate maksehäirete kontrollimine arve alusel kauba eest tasumisel pärast kauba kättesaamist, kui selline makseviis on võimaldatud.

Tarne

Pakiautomaadi ja kullerteenuse pakkujatele tarneinfo (nimi, telefoninumber, e-postiaadress, kliendi aadress) edastamine kauba kättetoimetamise eesmärgil.

Makselahenduse pakkuja

Krediitkaardi makseid vahendab makseteenuse pakkuja. Tasumine toimub väljaspool veebipoodi makseteenuse pakkuja turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Teenuse pakkuja kohta küsi meilt täpsemalt info@koriks.ee.

Raamatupidamisteenuse pakkuja

Edastame raamatupidamisteenuse pakkujale tehingutega seotud informatsiooni raamatupidamise seaduses määratud ulatuses.


 1. Isikuandmete turvalisuse tagamine

Kõikide andmete turvalisuse tagamiseks rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Tagame sinu isikuandmete kaitse tahtliku või tahtmatu hävimise, muutmise, alusetu ligipääsu või mistahes muu ebaseadusliku töötlemise osas.

 1. Isikuandmete säilitamine ja kustutamine

Isikuandmete säilitustähtajad sõltuvad sellest, millisel eesmärgil ja õiguslikul alusel me neid töötleme. Veebilehe kaudu kogutud isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul meie õigustatud huvi või leping.

Andmed

Töötlemise eesmärk

Säilitustähtaeg

Ees- ja perekonnanimi, e-postiaadress, pöördumise sisu

Lepingueelsed läbirääkimised

1 aasta

Ostuinfo (veebipoe ostuinfo või veebipoe väliselt sooritatud ostu info)

Ostuajaloo säilitamine võimalike õiguslike nõuete lahendamiseks

3 aastat tehingu sõlmimisest

Maksehäirete registris sisalduvad kehtivate maksehäirete andmed

Maksekäitumise hindamine arve alusel tasumisel pärast kauba kättesaamist, kui selline makseviis on võimaldatud

3 aastat pärast maksehäirete kontrollimist

Tehingut tõendav dokumentatsioon

Raamatupidamise seadusest tulenevate kohustuste täitmine

7 aastat + jooksev majandusaasta

Veebilehitseja tüüp, tehnilised küpsised, veateated, IP-aadress, veebilehe kasutuse üksikasjad

Veebianalüütika ja tehniline toimimine

Tehnilised küpsised kuni 1 nädal

Kasutusmugavusega seotud analüütika küpsised kuni 3 kuud


 1. Isiku õigused

Arvesta, et isikuandmetega seotud õigusi saab kasutada vaid juhul, kui andmetöötleja on isiku tuvastanud. Kui kasutad meie veebilehte selliselt, et me ei tuvasta sind konkreetse füüsilise isikuna (ei identifitseeri), ei ole ka võimalik kasutada tuvastatud isikuga seotud õigusi.

 1. Õigus andmetega tutvuda. Sul on õigus teada kes, kuidas, millistest allikatest ja missuguseid isikuandmeid töötleb.

 2. Andmete ülekandmine. Sul on õigus küsida enda kohta kogutud isikuandmeid masinloetaval kujul ülekandmiseks teisele teenusepakkujale, mille teenuseid soovite näiteks edaspidi kasutada.

 3. Andmete kustutamine / õigus olla unustatud. Sul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui sa ei soovi enam nende töötlemist ja andmetöötlejal puudub õigustatud põhjus nende kasutamiseks.

 4. Andmete töötlemise piiramine/vastuväite esitamine. Sul on õigus teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemist piirata ja keelata. Samuti on sul õigus esitada mõjuva põhjuse olemasolul vastuväiteid oma andmete kasutamiseks õigustatud huvi alusel töötlemisel.

 5. Andmete parandamine. Sul on alati õigus isikuandmeid parandada või täiendada, kui need ei ole täpsed ning kui ebatäpsusel võib olla sulle mõju. 

 6. Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui oled andnud enda isikuandmete töötlemiseks nõusolekuid, on sul alati õigus neid tagasi võtta.


 1. Muudatused privaatsusteabes

Jätame endale õiguse vajadusel kirjeldatud privaatsusteavet muuta, nii et palume sul see aeg-ajalt üle vaadata. Oluliste muudatuste ja uuenduste kohta anname eraldi teada oma veebilehel. Muudatused hakkavad kehtima veebilehel avalikustamise hetkest.


Isikuandmetega seotud päringutele vastame 30 päeva jooksul.

Kui sul on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võta palun meiega ühendust info@koriks.ee.

Isikuandmete töötlemise järelevalveasutuseks on Eesti Andmekaitse Inspektsioon. Sul on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile info@aki.ee.