Menüü
Ostukorv

Müügitingimused

KORIKS-FIIBERI MÜÜGITINGIMUSED

Koriks-Fiiber OÜ, registrikood 10959488, Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Sooja tn 6, 76505 („Müüja“)

Müüja müüb pakutavaid tooteid nii otsesuhtluses ostjaga (e-kirja teel saadetud ostupäringud, päringuvormi kaudu esitatud ostupäringud, Müüja asukohas kohapeal) kui ka Veebipoes võrgulehel www.koriks.ee, www.koriks.fi, www.koriks.eu, www.badtunnaexpert.se

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel ja vastavalt igale ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingule, seal hulgas ka väljaspool Veebipoe keskkonda toimuvatele ostu-müügi tehingutele.

Müüjal on õigus ärilistel vajadustel või Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud tingimustel Müügitingimusi ühepoolselt muuta või täiendada. Ostja nõustub kehtivate Müügitingimustega igakordselt ostu sooritades ning kehtiv Müügitingimuste versioon on esitatud Müüja veebilehel ning esitatakse ostjale otse ostuprotsessi käigus,  kui ost vormistatakse väljaspool Veebipoodi.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde või esitab Müüja need hinnapäringu vastusena. Kõik müüdavate kaupade hinnad on eurodes. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Veebipoe kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamise hetkel.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures või saadetakse ostjale Müüja poolt või avaldatakse Müüja asukohas.

Tellimuse vormistamine

Päringuvormi või e-kirja teel tellimuse esitamiseks tuleb ostjal edastada Müüjale kontaktandmed ning soovitud kauba kirjeldus. Seejärel võtab Müüja ostjaga ühendust ostuprotsessi jätkamiseks ning arve koostamiseks.

Veebipoes kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgmiste  makseviiside.

  • Krediitkaardi makse (vastavalt Veebipoes toodud valikutele)

  • Ettemaks arve alusel

  • Arve alusel tasumine pärast kauba kättesaamist kuni 3000-eurose ostu puhul, kui selline tasumisviis on e-poes võimaldatud (eelduseks on ostja nime ning isikukoodi/registrikoodi avaldamine Müüjale maksehäirete kontrollimise eesmärgil)

  • Sularahas Müüja tegevuskohas

  • Järelmaks vastavalt järelmaksu teenuse pakkuja tingimustele

Makseid vahendab makseteenuse pakkuja. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel makseteenuse pakkuja turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole.

Müüja on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale ehk makseteenuse pakkujale.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse enamikesse riikidesse.

Kauba kättesaamiseks on ostjal järgmised valikud: 

  • Pakiautomaat (Omniva, DPD, SmartPost), ainult Eestis

  • Kuller

  • Ostja tuleb ise kaubale järele

Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures või lepitakse ostja ja Müüja vahel kokku eraldi.

Eestisisesed veebipoe saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine alates 14 kalendripäeva jooksul müügilepingu jõustumisest. Täpne tarneaeg sõltub hetkel olevast tööde järjekorrast ning see täpsustatakse enne tellimuse tegemist.

Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus Veebipoes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

VÕS §-s 56 sätestatud Tarbija taganemisõigus puudub VÕS § 53 lg-s 4 sätestatud juhtudel. Muuhulgas (piiramata teisi VÕS § 53 lg-s 4 sätestatud aluseid) puudub Tarbijal Lepingust taganemise õigus juhul, kui:

  • kaup on valmistatud arvestades Tarbija isiklikke vajadusi;

  • kaup on valmistatud Tarbija esitatud tingimuste kohaselt.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit ning saata see e-posti aadressile info@koriks.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevane taganemisõigus ei kehti, kui ostja sooritab ostu Müüja asukohas kohapeal. Müügitingimustes kirjeldatud pretensiooni esitamise õigus kehtib ka kohapeal ostetud kaupade osas.

Pretensiooni esitamise õigus

Müüja vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@koriks.ee.

Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Müüja kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Müüja edastab isikuandmed veoteenust pakkuvale ettevõttele selleks, et kauba saaks kohale toimetada.

Müüja saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-postiaadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi, sisestades veebilehel e-postiaadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

Täpsemalt saab isikuandmete töötlemisest lugeda meie privaatsustingimustest.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Müüja osas pretensioone, tuleb need saata e-postiaadressile info@koriks.ee.

Kui Müüjal on õigus või kohustus edastada ostjale teavet või dokumente e-posti teel, vastutab kõigil Müügitingimustes toodud juhtudel toimiva ja ostjale kuuluva e-postiaadressi edastamise eest Müüjale ainuisikuliselt ostja.

Käesolevatele Müügitingimustele ning ostu-müügilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Kõik vaidlused, mis tekivad seoses Müügitingimustega ning ostu-müügilepinguga, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused tarbijavaidluste komisjonis või Eesti Vabariigi kohtutes.

Sel juhul, kui ostja ei nõustu Müüja koostatud vastusega ostja kirjalikule pretensioonile, võib ostja (füüsiline isik, tarbija) oma taotluse/kaebuse seoses Müüjalt ostetud kaubaga edastada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (aadress Endla 10A, 10122 Tallinn, tel: 620 1707 (tarbijate nõustamine), 667 2000 (üldinfo), e-post: info@ttja.ee) või täita taotluse vorm ODR (Online Dispute Resolution) platvormil https://ec.europa.eu/odr/. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.